Barn- och fritidsprogrammet

 

 

För dig som…
Vill arbeta och utveckla dig själv och andra människor.
Du kan exempelvis arbeta som barnskötare inom förskolor, fritidshem och som elevassistent.
En del av dessa arbeten kräver fortsatta studier till andra yrken där kunskaper om människan är av stort värde, till exempel lärare eller andra sociala yrken

pdfInfoblad BF16

pdf Ped Ramtimplan 17-20 BF

 

 fblike

Bygg- och anläggningsprogrammet

 

 

Bygg- och Anläggningsprogrammet utbildar för arbete inom bygg- och anläggningsbranschen.
Du får både en allmän orientering om hela byggprocessen och grundläggande yrkeskunskaper inom nybyggnation, underhåll och renovering av befintliga byggnader.
Du får även lära dig att utföra mätningar och läsa ritningar.
Det arbetsplatsförlagda lärande (APL) är en viktig del i utbildningen. Där möter du branschen och dess arbetsgivare. Du får en inblick i vilka krav som ställs och eventuellt en möjlighet till lärlingsplats efter avslutad gymnasieutbildning.

pdfBA16

Pedagogiska ramtimplaner

pdfPed Ramtimplan 17-20 BA

 

Ekonomiprogrammet

 

 

Ekonomiska programmet är till för dig som vill få kunskaper i företagsekonomi och entreprenörskap.
På Tannbergsskolan erbjuder vi inriktningen ekonomi
 
Läsåret 14/15
Måltid på nolltid – Ett UF företag
Go Eco UF
Pedagogisk ramtimplan

El- och energiprogrammet

 

 

 

På el- och energiprogrammet får du grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper inom områdena elteknik och energiteknik.
El- och energiprogrammet är en yrkesutbildning som innehåller en hel del teori i yrkesämnet samt praktisk tillämpning av teoriavsnitten.

Pedagogisk ramtimplan

pdfPed Ramtimplan 17-21 SKIDEE

Estetiska programmet

 

 

Programmet för dig som vill utveckla ditt musikaliska intresse och samtidigt få en högskoleförberedande utbildning.

 

pdfInfoblad ES16

Pedagogisk ramtimplan
facebook

Fordons- och transportprogrammet

 

 

Fordons och transportprogrammet ger grundläggande yrkeskunskaper för service och underhåll av olika fordon eller fordonstransporter. Du får både en allmän introduktion till programmets yrkesområden och möjlighet till specialisering.

 

pdf

Infoblad FT16


Pedagogiska ramtimplaner

pdf

Fotbollsgymnasiet

Välkommen till Tannbergsskolan och fotbollsgymnasiet som ger dig möjlighet att utveckla ditt fotbollsintresse i kombination under din studiegång. Tannbergsskolan har en lång tradition som specialidrottsgymnasium.

Du kan fritt kombinera specialidrott fotboll med samtliga program som skolan erbjuder. Vi ger dig möjligheten att läsa 100 poäng fotboll varje år i 3 år alltså totalt 300 poäng. Fotbollen är uppdelad i 80% praktik och 20% teori.

Schemat är anpassat för att ge dig bästa möjliga förutsättningar till träning.
Två dagar i veckan tränar du på dagtid. Träningen sker på konstgräsplanen som ligger i direkt anslutning till skolan.

Inomhusträningen sker i Tannbergsskolans idrottshall samt styrkehall. Du har också möjlighet att träna med någon av Lyckseles fotbolls klubbar på kvällar och helger.

I kurserna ingår förutom fotbollsträning också styrketräning, domarutbildning,
idrottspsykologi, ledarskap, kost och övrig teori. Under din tid på Lycksele fotbollsgymnasium kommer du också att få delta i träningsläger och studieresor.

Din ansökan gör du på webben senast den 12 feb.

Om du vill veta mer är du välkommen att ta kontakt med tränare:

Torgny Gustafsson, tränare

Tel: 0950 -168 88, 070 – 588 79 57
E-post: torgny.gustafsson@edu.lycksele.se

Cathrine Engman

Tel: 070-669 90 28

E-post: cathrine.engman@edu.lycksele.se

 

 pdf

Handels- och administrationsprogrammet

 

 

Vill du arbeta inom handeln?
Är du intresserad av reklam?
Vill du möta kunder och ge service?
pdf

Pedagogisk ramtimplan
pdf
facebook

Hockeygymnasiet

pdf

Hockeygymnasiet16

Facebook_Iconinstagramlogo

 

 

 

 

 

 

Intresseanmälan för läsåret 2017-2018

Formell ansökan gör du i vanlig ordning när du gör ditt gymnasieval.

Kontakta din studie / yrkesvägledare på din hemort för mer information.

För att våra tränare ska kunna bilda sig en uppfattning om vem du är och vilka tidigare erfarenheter du har inom ishockey vill vi att du fyller i en intresseanmälan.

 

Industritekniska programmet

 

 

För dig som….
vill arbeta med modern teknik som datorer och avancerade styrsystem, varvat med uppgifter som ställer höga krav på hantverksskicklighet. Datorer finns på alla industrier. De flesta anställda måste kunna göra enklare programmeringar, och använda exempelvis koordinatsystem eller andra beräkningsgrunder för att kunna ställa in sina maskiner.

Pedagogiska ramtimplaner

svetsTannbergsskolan i Lycksele är den enda gymnasieskolan norr om Örnsköldsvik som har behörighet att bedriva utbildning till Internationell svetsare.

Inga gymnasieskolor i Umeå, Skellefteå, Vännäs, Luleå, Piteå m.fl. har den behörigheten i dagsläget.

 

 

 

 

 

Internationell svetsare – IW
http://www.svets.se/utbildning/diplomutbildningar/internationellsvetsareiw.4.1e24ab2e146d4b7d93c1bd5.html

Du vill bli IW-svetsare?

http://www.svets.se/utbildning/diplomutbildningar/internationellsvetsareiw/iwsvetsareettvalforframtiden.4.6cb075cb1429b87787237f.html

Fördelarna i ett större perspektiv
http://www.svets.se/utbildning/diplomutbildningar/internationellsvetsareiw/iwenfordelavenforforetagetochsamhallet.4.1e24ab2e146d4b7d93ce19.html

Så här blir du IW-svetsare
http://www.svets.se/download/18.1e24ab2e146d4b7d93c213d/1407836954996/IW_elevfolder.pdf

Fem bra skäl att anställa en IW-svetsare
http://www.svets.se/download/18.1e24ab2e146d4b7d93c1b55/1407143858508/SVK_5sk%C3%A4l.pdf

 

Kontaktperson:
Anders Åström
072-244 03 11
anders.astrom@edu.lycksele.se

 

medlemsbevis_svets
fblike

Naturbruksprogrammet

 

 

OBS! Programmet ingår ej numera i Tannbergsskolans utbud och är inte sökbart.

Med de mycket goda naturtillgångar och möjligheter vi har i vår kommun, erbjuder Tannbergsskolan en skog-, jakt- och fiskeinriktad utbildning inom Naturbruksprogrammet.

På denna inriktning erbjuds du bl.a jägarexamen, GPS-hantering och vapenlicenser redan efter första året. Du läser även kurser inom turism, naturguidning och entreprenörskap.

Vi erbjuder grunderna inom skogsskötsel, mångbruk av skog och utbildning i motor och röjmotorsåg.

För mer information om programmets kurser och upplägg, se länkarna till infoblad och pedagogisk ramtimplan, längst ned på sidan.

Efter utbildningen får du en yrkesexamen som skogs- och viltvårdare. Du har även möjlighet att studera vidare till t.ex:
• Skogsmästare
• Skogsbrukstekniker/skogsmaskinförare
• Natur- och friluftsentreprenör
• Fjäll- och äventyrsledare
• Viltmästare
• Yrken inom fiskodling och sportfisketurism.

pdf

 

Från utbildning till jobb……

Detta bildspel kräver JavaScript.


Pedagogisk ramtimplan

pdf

 

facebook

 

Naturvetenskapsprogrammet

 

 

Naturvetenskapliga programmet har med sina två inriktningar en bred utbildning. Inget annat program ger så bred behörighet och så många möjligheter till fortsatta studier på högskola och universitet. Inom ramen för detta program kan du uppnå maximal meritpoäng.
Pedagogisk ramtimplan

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

 

 

pdfRL16

Visitas information inför gymnasievalet 

Världens jobb – ditt gymnasieval

Informationsfolder

 

Pedagogisk ramtimplan

pdf
Ped Ramtimplan 17-20 RL

 

 

 

 

facebook

Samhällsvetenskapsprogrammet

 

Samhällsvetenskapsprogrammet riktar sig till dig som är in tresserad av hur vårt och andra samhällen fungerar. Du läser om vårt lands och andra länders historia ochlär dig att förstå hur olika kulturer och religioner påverkar människors värderingar och levnadssätt. I programmet läser du även moderna språk.
Pedagogiska ramtimplaner
Moderna språk Tannbergsskolan

Moderna språk Tannbergsskolan

Skidgymnasiet

 

Satsa på skidgymnasiet!

Välkommen till Tannbergsskolan i Lycksele

Kombinera skidkarriären med studierna! Vi har lång erfarenhet som idrottsgymnasium och hjälper dig att nå dina mål. Kanske når du världseliten som Per Elofsson, Björn Ferry och Magdalena Forsberg – tre av våra tidigare elever.

Många av våra elever har blivit uttagna till landslagstrupper och vunnit medaljer i både junior-SM och junior-VM. En del har gått vidare som seniorer till VM och OS. Hur långt kan du gå?

Vi vill ge dig som skidelev på Tannbergsskolan bästa möjliga förutsättningar att förena skidåkning med studier. Därför är skidgymnasiet fyraårigt och har ett anpassat schema. Du kan kombinera specialidrott skidor med alla skolans gymnasieprogram.

Vi bryr oss om din hälsa och samarbetar med Medicinkonsulten AB för att ge dig god läkarvård. Vi gör fysiologiska tester tillsammans med Idrottsmedicinska enheten vid Umeå universitet så att vi kan ge dig en bra och säker personlig analys, rådgivning och planering. I Lycksele har vi också vårdcentraler och sjukhus.

Självklart jobbar vi aktivt för att stärka den sociala sammanhållningen och tryggheten på skidgymnasiet. Vår elevvård utgår från en helhetssyn på människan. Vi är kända för vår goda gemenskap.

Du kan träna på både dagtid och kvällar, i en härlig miljö. Spåren börjar alldeles bredvid skolan och fortsätter ut i kuperad och snörik natur. Inomhus tränar du i vårt välutrustade styrketräningsrum och i sporthallen, som ligger vägg i vägg. Vi har också ett av Sveriges bästa vallautrymmen.

Vi är intresserade av dig – är du nyfiken på oss?

pdfInfoblad Skidgymnasiet16

 

Titta gärna in på vår webbplats och läs mer:

 Egen webbsida

 

instagramlogo

Facebook_Icon

Teknikprogrammet

 

logo_te

Teknikprogrammet riktar sig till dig som är intresserad av datorer, informationsteknologi, digitala medier, design och teknikutveckling.

Du får lära dig hantera hela kedjan i en modern teknikutvecklingsprocess: från idé till färdig produkt.

Utbildningen är högskoleförberedande och passar därför dig som planerar att läsa vidare på högskola eller universitet.

Tannbergsskolan erbjuder två inriktningar:

buttonorangeDesign och Produktutveckling

 

buttonblueInformations- och Medieteknik

 

pdf

Infoblad TE16

 

Pedagogiska ramtimplaner

 

pdf

Ped Ramtimplan 17-20 TE

 

pdf

Ped Ramtimplan 17-21 SKIDTEDES

 

pdf

Ped Ramtimplan 17-21 SKIDTEINF

Tannbergsskolan

Vård- och omsorgsprogrammet

 

 

Vård och omsorgsprogrammets syfte är att ge eleven den grundläggande yrkeskunskap och kompetens som krävs för arbete i verksamheter inom hälso- och sjukvården samt socialtjänst. Det kan till exempel vara som undersköterska och personlig assistent.

 

 

Pedagogisk ramtimplan
pdf
fblike

 

Stöd för dina studier


 Öppen Studiegård

I Öppen Studiegård kan du som elev få hjälp med dina läxor och skoluppgifter utan att behöva boka någon tid. Alla är välkomna, oavsett om du kämpar för att nå E eller A!

Vi har öppet:

  • Måndagar kl.12:40 – 15:50
  • Tisdagar kl. 08:30 – 10:30 samt 13:00 – 15.50
  • Onsdagar kl. 8.30 – 09:40 samt 13.00 – 15.50
  • Torsdagar kl. 8.30 – 10.00 samt 14.00 – 15.50
  • Fredagar kl. 08.30 – 10:00

Tider när vi har handledare i Öppen Studiegård:

  • Tisdagar kl. 8.30 – 10.30 (tigrinja, arabiska) samt kl. 14.30 – 15.50 (tigrinja, arabiska, dari)
  • Onsdagar kl. 8.30 – 9.40 (dari) samt kl. 14.15 – 15.50 (arabiska, dari)
  • Torsdagar kl. 8.30 – 9.30 (dari), kl. 14.00 – 14.40 (arabiska, dari, tigrinja) samt kl. 14.50 – 15.50 (arabiska)
  • Fredagar kl. 8.30 – 9.40 (tigrinja, dari) samt kl. 14.15 – 15.50 (arabiska, dari, tigrinja)

Välkomna till oss!

Särskilt stöd i Studiegården

För elever som är i behov av särskilt stöd kan vi erbjuda bokade tider med speciallärare och specialpedagoger.  Vi erbjuder en lugn studiemiljö där eleven kan få hjälp under pågående kurs med planering av studierna och stöd i arbetet med olika kurser. Om du känner att du är i behov av särskilt stöd ska du först kontakta din klassföreståndare.

Ansvarig rektor:

14483734_10154554631487292_2088451585_n
Monica Norén

Telefon: 0950 – 168 12, 070-647 58 51

E-post: monica.noren@edu.lycksele.se

 

 

 

Speciallärare och specialpedagog

Maria Danielsson

Speciallärare, gymnasielärare i engelska och franska
Hjälpmedelsansvarig, läs- och skrivutredningar
maria.danielsson@edu.lycksele.se
Tel: 0950-16366

 

 

 

Johanna Lindgren

Specialpedagog, gymnasielärare i matematik och kemi
Hjälpmedelsansvarig
johanna.lindgren@edu.lycksele.se
Tel: 0950-16347

 

 

 

 

Informationsblad

pdf

Infoblad Studiegården16

 

Blankett För öppen Studiegård (68.0 KiB)

 

Studieverkstan

Studieverkstans personal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi som jobbar här fr. vänster:

Tord Eriksson
Matematik
Tel: 0950-163 76
tord.eriksson@edu.lycksele.se

Christina Forsvall
Elevassistent
Tel: 072-554 66 48
christina.forsvall@edu.lycksele.se

Karin Nygren
Speciallärare i svenska, lärare i svenska, svenska som andra språk och engelska
Tel: 0950-163 69
karin.nygren@edu.lycksele.se

Elinor Engman
Lärare i Engelska
Tel:  0950-169 38
elinor.engman@edu.lycksele.se

Aug 28

NA tackar Texor & Zert!

Naturprogrammet tackar Texor och Zert för att de skänker stipendier till två av NA-programmets elever till att åka på Berzeliusdagarna i Stockholm.

 

Aug 24

Rökning inom skolans område är förbjudet

Vi vill påminna er om att rökning inom skolans område är förbjudet.

Aug 18

Schema 2017-2018

http://www.skola24.se/Schemavisare/Schema/lycksele.skola24.se/tannbergsskolan

Länken ovan tar er till vår schemaapplikation, där ni som lärare, elev eller förälder kan titta på våra scheman.

Jun 16

Bildspel från Tannbergsskolans skolavslutning

Bildspel från Tannbergsskolans skolavslutning 2017

Apr 13

Vinst i Design Open

TE14/design och BikeBroddar, Wille och Samuel vann DesignOpen

Tidigare inlägg «