«

»

Feb 21

Gymnasial lärlingsutbildning

gymlarlingGymnasial lärlingsutbildning är ett alternativ inom yrkesprogrammen där eleven genomför minst hälften av lärlingsutbildningen på en eller flera arbetsplatser.

Utbildningen är likvärdig med den skolförlagda gymnasiala yrkesutbildningen och leder till samma yrkesexamen.

Lärlingsutbildningen har samma behörighetsregler och examensmål som motsvarande skolförlagt yrkesprogram.

Läs mer

 

Svensk gymnasielärling