Studiestartsstöd

Är du mellan 25 och 56 år, arbetslös och saknar utbildning från grundskolan eller gymnasiet? Från och med 2 juli 2017 kan du ansöka om ett nytt studiebidrag: Studiestartsstöd.

Hur mycket kan jag få i studiestartsstöd?

Med studiestartsstödet kan du läsa på grundskole- eller gymnasienivå med ett bidrag på ca 8500 kronor per fyra veckor. Det är till för att du som är arbetslös ska kunna börja studera, för att i förlängningen få ett jobb.

Du kan få stödet under maximalt 50 veckor för heltidsstudier. Du kan även studera i långsammare takt, 50 procent i 100 veckor eller 75 procent i 67 veckor. Bidraget är något högre än det genomsnittliga aktivitetsstödet, men lägre än studiemedlen.

Kan jag få studiestartsstöd?

Du kan få studiestartsstöd om du uppfyller kraven:

är mellan 25–56 år
har varit anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, i minst sex månader
har kort tidigare utbildning, ej gymnasiekompetens
har ett stort behov av utbildning för att kunna få ett arbete
inte har haft studiestöd under de senaste tre åren

KOMVUX Lycksele gör alltid en individuell prövning om du tillhör målgruppen för studiestartsstödet.

Läs mer om studiestartsstödet på CSNs hemsida

Hur ansöker jag?

Om du är intresserad av studiestartsstödet kan du kontakta vuxenutbildningen genom studie- och yrkesvägledare Charlotte Jansson 0950-16776