Om SFI – Svenska för invandrare

SFI-Svenska för invandrare

Vad är SFI?

Svenska för invandrare (SFI) är till för alla vuxna som behöver lära sig grunderna i svenska språket. Alla invandrare i kommunen har rätt att läsa på SFI. Det gäller exempelvis flyktingar, anhörig- och arbetskraftsinvandrare. SFI är kostnadsfritt för deltagarna och bedrivs under förmiddags- eller eftermiddagspass varje vardag, 15 timmar per vecka. SFI följer inte skolans läsårstider utan bedrivs kontinuerligt hela året.

SFI i Lycksele finns på Tannbergsskolan och är organiserat under Komvux. Undervisningen bedrivs i olika studievägar (1-3) och kurser (A-D). För elever som inte kan läsa och skriva finns en särskild grupp som kallas alfa.

Hur studerar man på SFI?

En ny elev börjar vanligtvis med en fyra veckor lång introduktionskurs, som ger de första grunderna i språket. Därefter ansluter eleven till en studieväg; vilken det blir avgörs av personliga förutsättningar. Även studietidens längd avgörs av detta.

Studieväg 1 riktar sig främst till elever med kort skolbakgrund, och till nya elever som behöver grunder i språket. Tempot är ganska långsamt. Här läser eleverna kurs A och B.

Studieväg 2 är till för elever med relativt god studiebakgrund, eller som av andra skäl kan tillgodogöra sig en snabbare och mer avancerad undervisning. Kurserna B och C följs i denna studieväg.

Studieväg 3 är till för högpresterande elever, vanligen med god studiebakgrund eller elever som har läst längre på SFI. Eleverna läser kurs C och D.

Eleven får betyg efter avklarad kurs. När eleven har klarat kurs D motsvarar det kunskaper i svenska som efter grundskolans sjätte skolår.

Hur gör jag för att börja på SFI?

För att kunna börja på SFI i Lycksele, måste du vara folkbokförd i Lycksele kommun. Du ska ha ett fullständigt personnummer, eller kunna visa att du har ansökt om ett personnummer. Sedan klickar du på ”Ansökan till SFI” i menyn, och fyller i dina uppgifter. Inom några dagar tar vi kontakt med dig för ett första möte, där vi bland annat bestämmer när du kan börja på SFI. Oftast är väntetiden mycket kort.

 

pdf Likabehandlingsplan SFI

pdf Kvalitetsredovisning Vuxenutbildning SFI enhet 5

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*